دابەزاندنی بەرنامەی FTTH

هەواڵەکان

 • ١٢ Tîrmeh
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە (ئالان ستی, بجێل, دارەتوو خەبات) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٠٧ Tîrmeh
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە (لێرەبیر) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٠٦ Tîrmeh
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( ئاراس & شیاو ستی ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٢٧ Pushper
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە (چۆمان) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٢٣ Pushper
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( دوبەی ستی, ھەواری شار, تەلار ستی, مارینە 1 مارینە 2, مارینە 3 ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٠٦ Pushper
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( بندەر, رەسومەرا, بریساوە, کەونە گوند, ھارونە, خوماری, بەرمیزە, کۆلەکا, سەرچال, گرکال, کاولە باس, مارمارۆک, دیلان, گرۆسکا, زەرگەت, کونە گوند, گۆرابوزا, شیوەگەور, زەندا, کۆلیتا, گۆرە نزار, شێخ وەتمان, شیوەتوو, گۆرە کرۆسک , مەیدان ) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٠١ Pushper
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( شێروان مەزن , سەرکێری, سەردەری, کانیەتا, چەمێ, قەلاتۆک, دۆدەمەرا, ھالانیا, خالۆنە, بەردەسۆر, لێر, سێلکێ ) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ١٩ Gulan
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( ئەشکەوتوان, گۆرە, شێتنێ ,دارە , شێخان ,ببێل, خەرا, خەلان, مێرگان, لەیلوک, پێداوەر, ئازادی, باوە, بۆکران, زینێ,خۆشکان) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ١١ Gulan
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( هیوا ستی ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ١٠ Gulan
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( گرین لاند ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٠٦ Awrêl
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( ھەڤنکا , رەزیا , ھەمدلا , ئالیا, بازێ , ھەردان , سەڤرە ) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186
 • ٠٤ Awrêl
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( قەتەوی و سەرکارێز ) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186

بگە بە زانیاری و ئاپی خۆت لە هەرشوێنێک و لە هەر کاتێک

بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکە بە: ٠٦٦١٨٦