O3 Telecom

<<<<<<< Updated upstream
=======
>>>>>>> Stashed changes

هەواڵەکان

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Rena Tower ) To subscribe, Call (066186).

٢١ Chotmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Dusara & Pirdawood ) To subscribe, Call (066186).

١٩ Chotmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Hewa City- Zone G ) To subscribe, Call (066186).

٢٨ Gelawêj

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is available in ( Rozh City ) To subscribe, Call (066186).

٢١ Gelawêj

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Empire Pearl ) To subscribe, Call (066186).

٠٩ Gelawêj

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Lalav Wavey Avenue ) To subscribe, Call (066186).

٠١ Gelawêj

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Ganjan Life O, D) To subscribe, Call (066186).

٢٧ Tîrmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Shexa Shal ) To subscribe, Call (066186).

٢٦ Tîrmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in (Harshem 1 Tower) To subscribe, Call (066186).

٠٣ Tîrmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Daraband ) To subscribe, Call (066186).

٠٢ Pushper

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is available in ( New Amidi, Kani Mali, Silva ) To subscribe, Call (066186).

١٦ Awdar

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Ankawa 189 ) To subscribe, Call (066186).

١٣ Awdar

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Ferdoas City ) To subscribe, Call (066186).

٢٨ Reshemeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is available in ( Mazi Land 2 ) To subscribe, Call (066186).

١٧ Rêbendan

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Berkoty Nwe ) To subscribe, Call (066186).

٠٣ Rêbendan

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Baharka 48 ) To subscribe, Call (066186).

١٠ Kewçêr

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( 5 Hasarok ) To subscribe, Call (066186).

٠٥ Rezber

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in (Safeen 1) To subscribe, Call (066186).

١٩ Chotmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Mamostayan City ) To subscribe, Call (066186).

١٥ Gelawêj

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Mass Village , Aram Village ) To subscribe, Call (066186).

٠٨ Pushper

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Gundi Tobzawa ) To subscribe, Call (066186).

٠٩ Gulan

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Grd Jutyar ) To subscribe, Call (066186).

٢٦ Awrêl

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Grd Muhammed ) To subscribe, Call (066186).

١٨ Awrêl

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is available in ( Bre Bahar ) To subscribe, Call (066186).

٠٥ Awrêl

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Taq Taq ) To subscribe, Call (066186).

٢٧ Awdar

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Ganjan Life ) To subscribe, Call 066186.

٢٢ Reshemeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Parosh Twin tower ) To subscribe, Call (066186).

٢٥ Rêbendan

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is available in ( Gundi Zanko ) To subscribe, Call (066186).

٢٠ Rêbendan

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Kalak ) To subscribe, Call (066186).

١٢ Rêbendan

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Shakholan ) To subscribe, Call (066186).

١٢ Rêbendan

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is available in ( Duhok City B ) To subscribe, Call (066186).

٢٩ Befranbar

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Ashi Bargweza ) To subscribe, Call (066186).

٠٩ Befranbar

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Gundi Nhawa ) To subscribe, Call (066186).

٣٠ Kewçêr

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is available in ( Duhok City C ) To subscribe, Call (066186).

٢٢ Kewçêr

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is available in ( Grand Level ) To subscribe, Call (066186).

١٦ Kewçêr

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Jazhnekan ) To subscribe, Call (066186).

٠٤ Rezber

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Sarcham & Bazher ,Majidawa Village ,Hawdian & Shawrawa ,Balakyan & Zargali ,Grdxiwat & Blngri & Qaraniawa) To subscribe, Call (066186).

٢٢ Chotmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Sebiran) To subscribe, Call (066186).

١٣ Chotmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Mewakian , Gwezki ) To subscribe, Call (066186).

٠١ Chotmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Haji Omran, Bnebya, Kuran , Bana, Zrara ) To subscribe, Call (066186).

١٦ Gelawêj

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in (Qasre , Kani Qrzhala) To subscribe, Call (066186).

١١ Gelawêj

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Sana City, Kalakchin, Gazna ) To subscribe, Call (066186).

٠٥ Gelawêj

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in (Lirabir) To subscribe, Call (066186).

٠٧ Tîrmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in (Aras & Shyaw City ) To subscribe, Call (066186).

٠٦ Tîrmeh

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in (Choman) To subscribe, Call (066186).

٢٧ Pushper

Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is available in ( Dubai City ,Hawari Shar, Talar City, Marina1, Marina2, Marina3 ) To subscribe, Call (066186).

٢٣ Pushper

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Bndar, Rasumara, Brisawa, kawna Guand, Haruna, khumari, Barmiza, Kolaka, Sar chal, Girgar, Maydan, Kawla bas, Marmarok, Dayla, Groska, Zargata, Kuna gund, Gora buze, Shewa gawr, Zanda, Kolyta, Gora buze, Skekh watman, Shywa tu, Gora ba grosk ) To subscribe, Call (066186).

٠٦ Pushper

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Sherwan Mazn, Sarkire, Kanita, Chama, Qalatok, Dudamar, Halanya, Khalona, Bardasor, Leer, Selke ) To subscribe, Call (066186).

٠١ Pushper

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Ashkawtawan, Gura, Shitna, Darah, Shaykhan, Bubil, Khara, Khalan, Mirgan, Layluk, Bedwar, Azadi, Bawa, Bukran, Zine, Khoshkan ) To subscribe, Call (066186).

١٩ Gulan

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( havnka , razian , hamdla , alian , baze , hardan , savra ) To subscribe, Call (066186).

٠٦ Awrêl

Now: FTTH service (Fiber to the home) is available in ( Qatawi & Sarkarez ) To subscribe, Call (066186).

٠٤ Awrêl

[#<HomeNew id: 51, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەول...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-09-21", created_at: "2023-09-21 11:55:08", updated_at: "2023-09-21 11:55:08">, #<HomeNew id: 1, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەول...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-09-19", created_at: "2023-09-21 11:51:47", updated_at: "2023-09-21 11:51:47">, #<HomeNew id: 50, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەول...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-08-28", created_at: "2023-08-28 07:17:13", updated_at: "2023-08-28 07:17:13">, #<HomeNew id: 49, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is ...", description_ku: "نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل ده...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبرالى المنزل) في دهوك متوفرة ...", launch_date: "2023-08-21", created_at: "2023-08-21 09:14:43", updated_at: "2023-08-21 09:14:43">, #<HomeNew id: 48, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەول...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-08-09", created_at: "2023-08-09 06:47:16", updated_at: "2023-08-09 09:06:28">, #<HomeNew id: 47, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەول...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-08-01", created_at: "2023-08-01 11:31:50", updated_at: "2023-08-01 11:31:50">, #<HomeNew id: 46, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەول...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-07-27", created_at: "2023-07-27 11:12:30", updated_at: "2023-07-27 11:12:30">, #<HomeNew id: 30, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-07-26", created_at: "2022-01-26 08:30:49", updated_at: "2023-07-26 08:28:03">, #<HomeNew id: 12, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في (هەر...", launch_date: "2023-07-03", created_at: "2021-07-12 07:49:04", updated_at: "2023-07-03 08:43:08">, #<HomeNew id: 3, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-06-02", created_at: "2021-06-01 10:55:59", updated_at: "2023-06-02 18:58:59">, #<HomeNew id: 16, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is ...", description_ku: "نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل ده...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبرالى المنزل) في دهوك متوفرة ...", launch_date: "2023-03-16", created_at: "2021-08-16 13:08:33", updated_at: "2023-03-16 08:50:29">, #<HomeNew id: 45, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەول...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-03-13", created_at: "2023-03-13 11:54:00", updated_at: "2023-03-13 11:54:00">, #<HomeNew id: 44, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەول...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-02-28", created_at: "2023-02-28 07:47:04", updated_at: "2023-02-28 07:47:04">, #<HomeNew id: 37, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is ...", description_ku: "نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل ده...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبرالى المنزل) في دهوك متوفرة ...", launch_date: "2023-01-17", created_at: "2022-05-09 10:07:02", updated_at: "2023-01-17 11:34:16">, #<HomeNew id: 43, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2023-01-03", created_at: "2023-01-03 12:03:22", updated_at: "2023-01-03 12:03:22">, #<HomeNew id: 42, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-11-10", created_at: "2022-11-10 13:17:19", updated_at: "2022-11-10 13:17:19">, #<HomeNew id: 41, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-10-05", created_at: "2022-10-05 08:45:37", updated_at: "2022-10-05 08:45:37">, #<HomeNew id: 40, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-09-19", created_at: "2022-09-19 08:37:18", updated_at: "2022-09-19 08:37:18">, #<HomeNew id: 39, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-08-15", created_at: "2022-08-15 11:56:59", updated_at: "2022-08-15 11:56:59">, #<HomeNew id: 38, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-06-08", created_at: "2022-06-08 13:46:55", updated_at: "2022-06-08 13:46:55">, #<HomeNew id: 36, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-05-09", created_at: "2022-05-09 09:27:21", updated_at: "2022-05-09 09:27:21">, #<HomeNew id: 35, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-04-26", created_at: "2022-04-26 08:34:53", updated_at: "2022-04-26 08:34:53">, #<HomeNew id: 34, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-04-18", created_at: "2022-04-18 10:49:28", updated_at: "2022-04-18 10:49:28">, #<HomeNew id: 33, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is ...", description_ku: "نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل ده...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبرالى المنزل) في دهوك متوفرة ...", launch_date: "2022-04-05", created_at: "2022-04-05 07:07:15", updated_at: "2022-04-05 07:07:15">, #<HomeNew id: 32, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ( تە...", launch_date: "2022-03-27", created_at: "2022-03-27 08:36:06", updated_at: "2022-03-27 08:36:06">, #<HomeNew id: 31, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-02-22", created_at: "2022-02-22 07:13:31", updated_at: "2022-02-22 07:13:31">, #<HomeNew id: 29, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-01-25", created_at: "2022-01-25 06:58:31", updated_at: "2022-01-25 06:58:31">, #<HomeNew id: 28, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is ...", description_ku: "نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل ده...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبرالى المنزل) في دهوك متوفرة ...", launch_date: "2022-01-20", created_at: "2022-01-20 08:25:29", updated_at: "2022-01-20 08:25:29">, #<HomeNew id: 27, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-01-12", created_at: "2022-01-12 08:49:55", updated_at: "2022-01-12 08:49:55">, #<HomeNew id: 26, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2022-01-12", created_at: "2022-01-12 08:38:01", updated_at: "2022-01-12 08:38:01">, #<HomeNew id: 25, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is ...", description_ku: "نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل ده...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبرالى المنزل) في دهوك متوفرة ...", launch_date: "2021-12-29", created_at: "2021-12-29 08:11:17", updated_at: "2021-12-29 08:11:17">, #<HomeNew id: 24, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان)(ئاشی بە...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ( ئا...", launch_date: "2021-12-09", created_at: "2021-12-09 11:38:01", updated_at: "2021-12-09 11:38:01">, #<HomeNew id: 23, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2021-11-30", created_at: "2021-11-30 06:46:18", updated_at: "2021-12-08 12:10:21">, #<HomeNew id: 22, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is ...", description_ku: "نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل ده...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبرالى المنزل) في دهوك متوفرة ...", launch_date: "2021-11-22", created_at: "2021-11-22 12:11:00", updated_at: "2021-12-29 08:11:17">, #<HomeNew id: 21, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Duhok is ...", description_ku: "نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل ده...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبرالى المنزل) في دهوك متوفرة ...", launch_date: "2021-11-16", created_at: "2021-11-16 08:04:18", updated_at: "2021-11-16 08:58:52">, #<HomeNew id: 20, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان)(جەژنێکا...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ( جە...", launch_date: "2021-10-04", created_at: "2021-10-04 11:38:15", updated_at: "2021-10-04 11:41:06">, #<HomeNew id: 19, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان)سەرچەم، ...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ( سە...", launch_date: "2021-09-22", created_at: "2021-09-22 10:20:22", updated_at: "2021-09-22 10:20:22">, #<HomeNew id: 18, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ( سێ...", launch_date: "2021-09-13", created_at: "2021-09-13 08:06:41", updated_at: "2021-09-13 08:06:41">, #<HomeNew id: 17, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ( مێ...", launch_date: "2021-09-01", created_at: "2021-09-01 11:34:00", updated_at: "2021-09-01 11:34:00">, #<HomeNew id: 15, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ( حا...", launch_date: "2021-08-16", created_at: "2021-08-16 13:00:27", updated_at: "2021-08-16 13:00:27">, #<HomeNew id: 14, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ( قە...", launch_date: "2021-08-11", created_at: "2021-08-11 10:21:19", updated_at: "2021-08-11 10:23:41">, #<HomeNew id: 13, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2021-08-05", created_at: "2021-08-05 11:30:20", updated_at: "2021-08-11 10:23:10">, #<HomeNew id: 11, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في (لێر...", launch_date: "2021-07-07", created_at: "2021-07-07 11:36:42", updated_at: "2021-07-07 11:36:42">, #<HomeNew id: 10, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2021-07-06", created_at: "2021-07-06 11:13:37", updated_at: "2021-07-06 11:13:37">, #<HomeNew id: 9, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في (چۆم...", launch_date: "2021-06-27", created_at: "2021-06-27 11:10:17", updated_at: "2021-06-27 11:10:17">, #<HomeNew id: 8, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) in Erbil is ...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەو...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) في اربيل متوفر...", launch_date: "2021-06-23", created_at: "2021-06-23 11:30:42", updated_at: "2021-06-23 11:30:42">, #<HomeNew id: 7, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ( بن...", launch_date: "2021-06-06", created_at: "2021-06-06 15:03:31", updated_at: "2021-06-06 15:35:02">, #<HomeNew id: 6, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ( ش...", launch_date: "2021-06-01", created_at: "2021-06-03 11:53:35", updated_at: "2021-06-03 11:59:38">, #<HomeNew id: 2, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ) ئە...", launch_date: "2021-05-19", created_at: "2021-06-01 10:55:13", updated_at: "2021-06-03 12:11:15">, #<HomeNew id: 4, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل) متوفرة في ) ھە...", launch_date: "2021-04-06", created_at: "2021-06-01 10:56:41", updated_at: "2021-06-03 12:08:44">, #<HomeNew id: 5, description_en: "Now: FTTH service (Fiber to the home) is available...", description_ku: "ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەست...", description_ar: "الان : خدمة FTTH (فايبر الى المنزل ) متوفرة في ) ق...", launch_date: "2021-04-04", created_at: "2021-06-01 10:57:12", updated_at: "2021-06-03 12:12:26">]

دابەزاندنی بەرنامەی FTTH

هاوبەشەکان