دابەزاندنی بەرنامەی FTTH

هەواڵەکان

 • ١٦ Awdar
  ٢٠٢٣
  نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل دهۆكێ بەردەستە ل: ( ێامێدی یا نووی, کانیا مالا, سیلاڤ )لەزێبكه بەشداربە دكەل مه ژبۆ بەشداريكرنێ هێڤيت دكەن پەيوەندي بو بەشداری کرنێ پەیوەندێ ب ڤێ ژمارێ بکە 066186
 • ١٣ Awdar
  ٢٠٢٣
  ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( عەنکاوە 189 )، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٢٨ Reshemeh
  ٢٠٢٣
  ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( فیردۆس ستی)، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ١٩ Reshemeh
  ٢٠٢٣
  ئێستا: خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( ڕۆنا تاوەر )، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ١٧ Rêbendan
  ٢٠٢٣
  نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل دهۆكێ بەردەستە ل: (مازی لاند 2 )لەزێبكه بەشداربە دكەل مه ژبۆ بەشداريكرنێ هێڤيت دكەن پەيوەندي بو بەشداری کرنێ پەیوەندێ ب ڤێ ژمارێ بکە 066186
 • ٠٣ Rêbendan
  ٢٠٢٣
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( بێرکۆتی نوێ ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ١٠ Kewçêr
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( بەحرکە 48 ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٠٥ Rezber
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( 5ی حەسارۆک ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ١٩ Chotmeh
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( سەفین 1 ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ١٥ Gelawêj
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( شاری مامۆستایان ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٠٨ Pushper
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( گوندی ماس ، گوندی ئارام ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٠٩ Gulan
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( گوندی تۆبزاوە) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٢٦ Awrêl
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( گرد جوتیار ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ١٨ Awrêl
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( گرد محمد ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٠٥ Awrêl
  ٢٠٢٢
  نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل دهۆكێ بەردەستە ل: ( بەرێ بهار )لەزێبكه بەشداربە دكەل مه ژبۆ بەشداريكرنێ هێڤيت دكەن پەيوەندي بو بەشداری کرنێ پەیوەندێ ب ڤێ ژمارێ بکە 066186
 • ٢٧ Awdar
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( تەق تەق) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٢٢ Reshemeh
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( گەنجان لایف ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٢٦ Rêbendan
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( زەیتون پڵەس ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٢٥ Rêbendan
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە (پەرۆش توین تاوەر ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٢٠ Rêbendan
  ٢٠٢٢
  نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل دهۆكێ بەردەستە ل: (گوندی زانکۆ)لەزێبكه بەشداربە دكەل مه ژبۆ بەشداريكرنێ هێڤيت دكەن پەيوەندي بو بەشداری کرنێ پەیوەندێ ب ڤێ ژمارێ بکە 066186 .
 • ١٢ Rêbendan
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە (کەڵەك ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ١٢ Rêbendan
  ٢٠٢٢
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە (شاخۆڵان) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٢٩ Befranbar
  ٢٠٢١
  نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل دهۆكێ بەردەستە ل: (Bدهۆك ستی)لەزێبكه بەشداربە دكەل مه ژبۆ بەشداريكرنێ هێڤيت دكەن پەيوەندي بو بەشداری کرنێ پەیوەندێ ب ڤێ ژمارێ بکە 066186 .
 • ٠٩ Befranbar
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان)(ئاشی بەرگوێزە)خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٣٠ Kewçêr
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە (گوندی نهاوه ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٢٢ Kewçêr
  ٢٠٢١
  نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل دهۆكێ بەردەستە ل: (Cدهۆك ستی)لەزێبكه بەشداربە دكەل مه ژبۆ بەشداريكرنێ هێڤيت دكەن پەيوەندي بو بەشداری کرنێ پەیوەندێ ب ڤێ ژمارێ بکە 066186 .
 • ١٦ Kewçêr
  ٢٠٢١
  نوکە : خزمەت گوزاريا FTTH ( فايبەر ژ بۆ مالا) ل دهۆكێ بەردەستە ل: (گڕاند لیڤڵ )لەزێبكه بەشداربە دكەل مه ژبۆ بەشداريكرنێ هێڤيت دكەن پەيوەندي بو بەشداری کرنێ پەیوەندێ ب ڤێ ژمارێ بکە 066186 .
 • ٠٤ Rezber
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان)(جەژنێکان)خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٢٢ Chotmeh
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان)سەرچەم، باژێڕ، گوندی ماجیداوە، ھاودیان، شەورەوە، بالەکیان، زەرگەلی، گردخیوەت، بلنگری، قەرەنیاوە )خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ١٣ Chotmeh
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( سێبیران)خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٠١ Chotmeh
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( مێوکێ, گوسکێ)خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ١٦ Gelawêj
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( حاجی ئۆمەران، بنێبیا، کوران، بانە، زرارە )خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ١١ Gelawêj
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە (قەسرێ، کانی قرژاڵە ) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٠٥ Gelawêj
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( کەلەکچین، سانا ستی، گەزنە ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ١٢ Tîrmeh
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە (ئالان ستی, بجێل, دارەتوو خەبات) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٠٧ Tîrmeh
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە (لێرەبیر) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٠٦ Tîrmeh
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( ئاراس & شیاو ستی ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٢٧ Pushper
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە (چۆمان) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٢٣ Pushper
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( دوبەی ستی, ھەواری شار, تەلار ستی, مارینە 1 مارینە 2, مارینە 3 ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٠٦ Pushper
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( بندەر, رەسومەرا, بریساوە, کەونە گوند, ھارونە, خوماری, بەرمیزە, کۆلەکا, سەرچال, گرکال, کاولە باس, مارمارۆک, دیلان, گرۆسکا, زەرگەت, کونە گوند, گۆرابوزا, شیوەگەور, زەندا, کۆلیتا, گۆرە نزار, شێخ وەتمان, شیوەتوو, گۆرە کرۆسک , مەیدان ) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ٠١ Pushper
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( شێروان مەزن , سەرکێری, سەردەری, کانیەتا, چەمێ, قەلاتۆک, دۆدەمەرا, ھالانیا, خالۆنە, بەردەسۆر, لێر, سێلکێ ) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ١٩ Gulan
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( ئەشکەوتوان, گۆرە, شێتنێ ,دارە , شێخان ,ببێل, خەرا, خەلان, مێرگان, لەیلوک, پێداوەر, ئازادی, باوە, بۆکران, زینێ,خۆشکان) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186 .
 • ١٠ Gulan
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) له‌ هەولێر بەردەستە ( گرین لاند ) ، خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186.
 • ٠٦ Awrêl
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( ھەڤنکا , رەزیا , ھەمدلا , ئالیا, بازێ , ھەردان , سەڤرە ) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186
 • ٠٤ Awrêl
  ٢٠٢١
  ئێستا : خزمەتگوزاری FTTH (فایبەر بۆ ماڵان) بەردەستە ( قەتەوی و سەرکارێز ) خێراکە و بەشدار به‌ لەگەڵمان. بۆ بەشداری کردن تکایە پەیوەندی بکەن بە 066186

بگە بە زانیاری و ئاپی خۆت لە هەرشوێنێک و لە هەر کاتێک

بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکە بە: ٠٦٦١٨٦